PM13 pärimusmuusika (laul/instrument)
JM-2024 Jazz- ja pärimusmuusika

Ainete nimekiri

BA ERIALA

S24K25S25K26S26K27
PMX107-1Eriala
1000000
PMX107-2Eriala
0100000
PMX107-3Eriala
0010000
PMX107-4Eriala
0001000
PMX107-5Eriala
0000100
Kokku50 EAP
10101010100

BB ERIALAGA SEOTUD PRAKTILISED ÕPINGUD

S24K25S25K26S26K27
KOX843-1Pärimusmuusika looming
002000
KOX843-2Pärimusmuusika looming
000200
MTX650Rahvalaulude esituspraktika
020000
MTX750Muuseumipraktika
000003
PMX103-1Pärimustants
200000
PMX103-2Pärimustants
020000
PMX103-3Pärimustants
002000
PMX103-4Pärimustants
000200
PMX200-1Pärimusmuusika ansambel
200000
PMX200-2Pärimusmuusika ansambel
020000
PMX200-3Pärimusmuusika ansambel
002000
PMX200-4Pärimusmuusika ansambel
000200
PMX200-5Pärimusmuusika lauluansambel
000020
PMX200-6Pärimusmuusika lauluansambel
000002
PMX202-1Ansambel
400000
PMX202-2Ansambel
040000
PMX202-3Ansambel
004000
PMX202-4Ansambel
000400
PMX202-5Ansambel
000040
PMX207-1Pärimusmuusika koosmäng
020000
PMX207-2Pärimusmuusika koosmäng
002000
PMX207-3Pärimusmuusika koosmäng
000200
PMX207-4Pärimusmuusika koosmäng
000020
PMX207-5Pärimusmuusika koosmäng
000002
PMX211-1Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika
002000
PMX211-2Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika
000200
PMX211-3Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika
000020
PMX211-4Pärimusmuusika tundmine ja lavapraktika
000002
PMX505-1Rahvapillimuusika noodistamine
000020
PMX505-2Rahvapillimuusika noodistamine
000002
Kokku71 EAP
81214141211

BC MUUSIKATEOREETILISED, -AJALOOLISED, PEDAGOOGILISED JA ÜLDÕPINGUD

S24K25S25K26S26K27
MTX307Ülevaade Lääne muusikast
000050
MTX333Eesti muusikalugu
005000
MTX600Sissejuhatus eesti rahvamuusikasse
300000
MTX620Etnomusikoloogia alused
030000
PMX504-1Pärimusmuusika teooria ja solfedžo
200000
PMX504-2Pärimusmuusika teooria ja solfedžo
020000
PMX504-3Pärimusmuusika teooria ja solfedžo
002000
PMX504-4Pärimusmuusika teooria ja solfedžo
000200
KMX035Sissejuhatus uurimistöösse
300000
KOE950Digioskused muusikutele
020000
PMX401Eesti rahvamuusika ajalugu (rahvapillid)
200000
ÜAX100Kultuurilugu
000300
ÜAX400Ülikooliõpingud ja töömaailm
200000
MTX721Muusikapsühholoogia
000030
Kokku39 EAP
1277580

BD BAKALAUREUSEEKSAM

S24K25S25K26S26K27
PMX007Bakalaureuseeksam
0000010
Kokku10 EAP
0000010
Kokku170 EAP
302931293021